<p class="meta-jt" ></p> <br/>מה המקור להוראת רבינו שהאדם לא ילמד מה ששובר אותו?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א שאלה: שלום וברכה כבוד הרב, רציתי לשאול איפה כותב רבינו שמי שנכנס לעצבות כשלומד בספר ראשית חכמה אז עדיף שלא ילמד?  השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות. תשובה:  בעזרת השם יתברך יום ג' לסדר מקץ […]