טענות על הירח…

לפני הרב ואב"ד של עיירה פלונית הגיע יהודי מתושבי העיירה, ובפיו שאלה:

יש לי דין ודברים וחפץ אני ליישבו בבית הדין, האם יואיל הרב לקבל זאת?

"וודאי", ענה הרב "על מי טענתך?"
"עם הלבנה, הירח המאיר בלילה" ענה היהודי בפשיטות.

ראה הרב עם מי יש לו עסק… אך בכל זאת המשיך: "מה טענתך בני?"

"ובכן, היכן שאני רק הולך – היא הולכת אחרי, איפה שרק אסתכל – היא מסתכלת עלי, ואף אם אעמוד מלכת – היא גם תעמוד, היא לא נותנת לי מנוח! איני יכול לסבול זאת יותר!"

ענה הרב: "בני היקר, בדין תורה יש לשמוע את שתי הצדדים לפני פסיקת הדין, תבוא נא אלי מחר, כי רוצה אני לשאול את הלבנה מה היא טוענת".

למחרת, כשבא היהודי במרוצה לשמוע מה פסק הדין, נענה לו הרב: "שאלתי את הלבנה, אבל היא טוענת טענה קשה כלפיך! טענתה היא שאין אתה מפסיק מלהסתכל עליה! כל זמן שימשיך בהתנהגות זו – אחזיר לו כזאת ולא אפסיק ללכת אחריו ולהסתכל".

"לכן עצתי היא" אמר הרב, "תפסיק להסתכל על הלבנה – וגם היא תעזוב אותך"…

במעשיה זו טמונה חכמה עמוקה ונפלאה, כל הצרות שעוברות על האדם הם כשהוא מסתכל על אחרים, לכן הוא מדמיין שההוא פוגע בו, וההוא רוצה להרע לו, וההוא לוקח ממנו משהו… אבל אם אדם יכניס היטב בדעתו את האמונה הקדושה, שאין עוד מלבדו – השם יתברך מחיה ומהווה ומנהיג את כל הבריאה, הוא כבר לא יתבלבל מאף אחד, הוא יודע שכל מה שהוא רק צריך הוא יבקש רק ממנו יתברך, ולא יפחד מאף אחד ולא ישבר מאף אחד. אשרי לו ואשרי חלקו!

(מתורגם מ'אשר בנחל אידיש' מכתב מט)

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן