האם בזה ששמים את היד בין התפילין לראש מותר לדבר שיחות חולין?

שאלה: ראיתי הנהגה אצל קצת בני אדם שנזהרים מאד לא לדבר שום דיבור בשעה שיש תפילין בראשם, אבל כשנחוץ להם מאד לדבר איזה דיבור, הם שמים הידים שלהם על ראשם תחת התפילין כדי להפסיק בין התפילין לבין ראשם, ובזה נחשב כאילו חלצו את התפילין, ואז מדברים את הנחוץ להם, וראיתי שנהגו כך אפילו אם מדברים […]

הרה"צ שליט"א בקבר הרבנית הצדקת

מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א, נסע ביום חמישי העבר – ערב ראש חודש סיון, לקרית יואל שבמונרו, להעתיר אצל קבר הצדקת מרת חינקה חיה באבא בת ר' אברהם דוב ע"ה. כמנהגו בערב ראש חודש.