האם אדם צריך לדעת את מעלותיו? אני מרגיש בקטנות המוחין ואני נופל

שאלה: לכבוד מזכה הרבים, דולה ומשקה מתורת רבו מוהרא"ש זי"ע, הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א. א. ידוע שענווה אמיתית היא הכרת מעלות עצמו ועם זה לדעת שהכל הוא מהשם יתברך ולית לי' מגרמי' כלום (ואין לו מעצמו כלום). ולעומת זאת מובא ב'מאור ושמש' (פרשת ויקרא ד"ה יש לפרש): צריך האדם באמת להיות שפל בעצמו לידע […]