יש לי ירידות ועליות, הדפסתי 5000 "מקוה ישראל" לקראת חג השבועות

שאלה: שלום וברכה וכל טוב סלה לכבוד קדושת הרה"צ שליט"א. שלמי תודה לכם על כל החיזוקים והמוטיבציה לחיים, אתם מחיים אותנו ממש כמו שכתוב מאשפות ירים אביון, אני מתפלל שנזכה לא להתרחק מכם אף פעם. רציתי לכתוב לרב בשורה ממש משמחת שיהודי אחד בשם … שיש לו בית דפוס, והוא התפעל מהספר הקדוש "מקוה ישראל" […]

הרה"צ שליט"א בשמחת נישואי בן הר"ר שלמה זלמן גראס הי"ו

ביום שלישי התקיימה בוויליאמסוברג שמחת נישואי החתן החשוב בן מו"ה ר' שלמה זלמן גראס שליט"א – מחשובי אנ"ש בוויליאמסבורג. קהל אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש השתתפו בשמחה יחד עם מו"ר הרה"צ שליט"א, שנסע להשתתף ולכבד את השמחה בנוכחותו, ולרקוד את ריקוד המצווה טאנץ ביחודים קדושים ובדבקות.

בחו"ל, שיש שתי שבועות פרשת נשא, מתי מתחילים להעביר את הסדרא? מותר להתפלל באידיש במילים 'וצבא השמים לך משתחווים'?

שאלה: חיים ברכה ושלום אל מעלת כבוד מורינו ורבינו הצדיק שליט"א, מתחילה רציתי להודות על השיעורים הנפלאים שאנו זוכים לשמוע בכל שבוע ואין לתאר גודל החיזוק שמגיע לי מזה, כן יעזור השי"ת להלאה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא. רציתי לשאול, השבוע, שנקרא בחו"ל פרשת נשא א', אם מתחילים להעביר הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום מיום […]