מוכרים רק חצי מטוס

בכל העולם, גם במטוסים, נזהרים לשמור על מרחק בין אדם לשני, למה? צפו בדקה של חיזוק:

המצב ביני לבעלי משתפר אבל יש עדיין קשיים, הבן הגדול שלי מקנא באחיו הקטנים ומשתולל

שאלה: לכבוד הצדיק מורנו ורבינו שליט"א. רציתי לבשר לכם בשורה טובה שברוך השם המצב עם בעלי משתפר ואנחנו מצליחים להתגבר על מכשולים ואי הבנות שיש בינינו, עדיין לא לגמרי, אבל ברוך השם אני מרגישה שהמצב הרבה יותר טוב מלפני כן. יש לי קושי אחר גדול יותר עם בני … נ"י, הוא ילד חכם ובוגר ובחוץ […]

האם יש משמעות מיוחדת ליום ההולדת של האדם?

שאלה: לכבוד כ"ק מו"ר הרה"צ שליט"א. אחדשה"ט רציתי לקבל ברכה ליום הולדתי, שאצליח ברוחניות ובגשמיות בכלליות ובפרטיות. וכן רציתי לשמח אתכם שעשינו כמו שעוררתם בדרשות ללמוד בימי העומר מסכתות שבועות וסוטה לסיימם לקראת חג השבועות, זכיתי לסיים ב"ה את שתיהם ובני היקרים סיימו את מסכת שבועות. תודה רבה על החיזוקים שמשיבים נפש, אנו מצפים ומייחלים לבואכם בקרוב בבריאות ובשמחה. […]