מרוב הלם לא הספקתי לראות איזה קונטרס אני מחזיק ואז נפתחה הדלת…

ברוב חסדי השם יתברך, מאז שזכיתי להחיות את עצמי עם קונטרס לפני שנים רבות, אני זוכה להפיץ את הקונטרסים הנפלאים בסביבה הקרובה לביתי באופן קבוע, משתדל מדי יום להתחדש בעבודת ההפצה, לקיים את ציוויו של רבינו הקדוש "להשקות אילנות!". לפני תקופה, מצאתי את עצמי בדרך לניו יורק לרגל שמחה משפחתית, כמובן שבין שאר ההכנות לנסיעה גם […]