מוהרא"ש הורה לי להעמיס את הטנדר כולו ולנסוע לגבול הקנדי…

ותיקי תלמידי מוהרא"ש עדיין זוכרים את ההדפסה הראשונה של הליקוטי תפילות המנוקד עם הכריכה הכחולה הרכה, תיאור ההדפסה והשמחה של מוהרא"ש ותלמידי המתיבתא באותם ימים ראוים למאמר בפני עצמו, זו היתה הפעם הראשונה שתפילותיו הקדושות של רבי נתן קיבלו את הדר הניקוד והופצו לכל שכבות העם. באחד הימים קרא מוהרא"ש לי ולאחי, שזכינו ללמוד יחד במתיבתא […]