בחורי שיעור ג' בישיבת 'אור מוהרא"ש' במבחן על הלכות שבת אצל מו"ר הרה"צ שליט"א

בחורי שיעור ג' מתיבתא היכל הקודש "אור מוהרא"ש" ביבנאל עיר ברסלב, ששקדו במשך זמן החורף בשקידה נפלאה על הלכות מוקצה בשולחן ערוך או"ח סימן ש"ח, נכנסו אל מו"ר הרה"צ שליט"א להבחן על פרי עמלם, הרה"צ בחן את הבחורים ועל פניו נראתה הנחת רוח המרובה ששאב לראות את הבחורים היקרים גדלים בגן של רבינו ז"ל ומצייתים […]