<p class="meta-jt" >58 שנים לתחילת הכתיבה:</p> <br/>10 עובדות שאולי לא ידעתם על 'אשר בנחל' • לרגל יום תחילת כתיבת החיבור הגדול

היום, ערב ימי חנוכה הקדושים, מציינים אצל חסידי ברסלב – תלמידי היכל הקודש יום מיוחד, היום לפני 58 שנים החל מוהרא"ש הקדוש זי"ע במלאכת הקודש של כתיבת קרוב למאה אלף מכתבי חיזוק!, משימה שנמשכה מאז עד ליומו האחרון בעלמא הדין, והותירה ירושה עצומה: עצה והכוונה ממי הנחל נובע מקור חכמה לכל מעברי החיים. ברסלב שלי […]