מטריד אותנו מאד שעדין אין לנו בית משלנו, האם ככה נגזר עלינו?

שאלה: שלום לכבוד מורנו הרב הצדיק שליט"א.הקדוש ברוך הוא עשה ועושה עמי הרבה חסדים, ונתן לי אשה וילדים מתנות גדולות מאד, ברוך השם אנחנו נשואים כ20 שנה ויש לנו ברוך השם 7 ילדים, אמנם עדין לא הצלחנו לקנות דירה וזה מאוד מבלבל את דעתי ומטריד אותי, אשתי חולמת הרבה שנים על דירה גדולה, ועל כן […]

ילדי עיר ברסלב בפעילות עם הרב אלימלך שארף הי״ו

למען בטיחות ושמירת הילדים היקרים דקהילתנו הקדושה, החלו בשבועות האחרונים לערוך סעודה שלישית מיוחדת בסיפורי מעשיות מצדיקים ולימוד עצות רבינו יחדיו, על ידי הרב אלימלך שארף הי״ו – פה מפיק מרגליות ומעמודי התווך בקהילתנו הקדושה