<p class="meta-jt" ></p> <br/>רבי, למה?! מדוע מבזה אותי רבינו כל כך?!

השמועה עברה מפה לאוזן וגרמה לפרפורי התרגשות בלב השומעים, אט אט לבשה העיירה חג וכולם ציפו לבאות בלב הומה, לא בכל יום זה קורה, אבל היום תזכה עיירתם הקטנה לקבל בתוכה את פניו הקדושים והטהורים של הצדיק הקדוש רבי צבי הירש זי"ע מהעיר זידיטשוב. הרגעים המיוחלים באו, בשערי העירה הפציעה כרכרתו של הצדיק, כולם נדחפו […]