<p class="meta-jt" ></p> <br/>שמעתי שלימוד בגמרא עם פירוש זה לא רצון הקדוש ברוך הוא, האם זה נכון?

שאלה: שלום לכבוד הרב הצדיק. אני אברך צעיר חזרתי בתשובה בגיל צעיר מאד ומאז אני הולך בדרכי מוהרא"ש זי"ע, וגם זכיתי להיות בקשר עמו דרך מכתבים והנני משתדל להפיץ דעתו, כי אני ממש מרגיש חבור עצום אליו ז"ל, אני יודע על סדר דרך הלמוד של רבנו ז"ל ומשתדל לקיים אותו אך יש לי שאלה בנוגע […]