שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

לכ"ק מו"ר שליט"א
כידוע מוהרא"ש ז"ל יעץ לאנשים שיראו לקנות דירה במקום לשכור, בכדי שישלמו לעצמם ולא לאחרים.
בכדי להגיע לקניית דירה, צריך סכום הראשוני גדול בשביל להתחיל משכנתא. אחד אמר לי שכדאי להלוות את הסכום וכבר לקנות, כי ככה יודעים שחייבים להשיג את הכסף בכדי להחזיר וכו', מה שאין כן אם חוסכים זה קצת יותר קשה. אני מפחד אבל להכנס ללחץ של חובות, ברוך ה' נפתח לי שפע מאז שזכיתי להיות לעזר לבניין היכל הקודש בעיר אומן, ובעזרת ה' אם ימשיך – אוכל לשים בצד כל חודש סכום גדול.
אני מאד רוצה כבר להגיע לקנות בית, מה אוכל לעשות?

 
השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם  יתברך יום ב' לסדר תצוה ו' אדר ראשון תשע"ט

שלום וברכה אל… נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אכן זה נכון, ששיטת מוהרא"ש זי"ע היתה ללכת על כיוון של קניית בית, ולא שכירות, כי הכסף שאתה משלם שכירות מדי חודש בחודשו, במקום שילך לאיש זר ולא ישאר לך כלום, יותר טוב שילך לשלם משכנתא, וכך לבסוף נשאר לך בית. 

עליך לדעת, שענין רכישת בית הוא כמו מציאת בת זוג, כי על שניהם אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ב ע"א) ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני שדה, פלוני לפלוני, נמצא שהבית כבר מוכן לך, רק כמו במציאת הזיווג, צריכין הרבה תפילה ובקשה, והתחזקות גדולה באמונה, עד שזוכין למוצאה, וכפי האמונה והתפילה כן מתקרב הישועה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ט'), והוא כמו קריעת ים סוף, כן הוא ברכישת בית, שצריכין הרבה אמונה ותפילה, ולצפות ולייחל לישועת ה', ואז מגיע הישועה, ולכן חזק ותתחזק באמונה יתירה, ותתפלל הרבה אל השם יתברך, ובוודאי תראה ישועות גדולות שלא תיארת עליהם כלל.

והקשר בין מציאת הזיווג לבין רכישת הבית,  מובן מאד על פי דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ט) שעיקר הפרנסה בא מצד האשה, עיין שם, ולכן מיד שמכריזין בת פלוני לפלוני, הרי גם מגיע עמה פרנסה ורכישת בית, ועל דרך שאמרו חכמינו הקדושים (יומא  ב.) ביתו זו אשתו, כי האשה היא עקרת הבית, ובזכותה זוכין להקם בית נאמן בישראל, ולכן "שלום בית" הוא סגולה גדולה ל"בית שלם", ועל ידי שתזהר מאד בשלום בית, בוודאי יושפע עליך שפע גדול.

גם מסוגל מאד ללמוד בכל יום איזה שיעור בגמרא ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא, ראשי תיבות בי"ת, כי על ידי שאדם בונה בי"ת נצחי, לדירתו הנצחי בעולם הבא, כן זוכה לרכוש לעצמו בית כאן בעולם הזה, כי ממילא כשנתקן שם רוחניות, נתקן גם בגשמיות (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י"ד).

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה  ידיך.


שו"ת ברסלב


שו"ת אשיב לאי"ש


שלח שאלה

דילוג לתוכן