מותר להתפלל באמצע השנה בנוסח הימים הנוראים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

לכבוד מורינו ורבינו שליט"א.
רציתי לשאול אם יש איזה קפידה להתפלל באמצע השנה בנוסח של הימים הנוראים, כי שמעתי פעם שיש בזה קפידא, אבל לאידך גיסא אני שומע לפעמים אנשים אומרים פסוקים באמצע התפילה עם הנוסח של ימים הנוראים, וגם הייתי בכמה מקומות הקדושים בארץ ישראל, ושמעתי אנשים שמתפללים לפעמים תפילת ערבית באמצע השנה עם הנוסח של ראש השנה, ורציתי לדעת אם יש בזה איזה קפידה כלשהי או שזה לא משנה, וכל אחד יכול להתפלל כפי שמאיר לו, הייתי מאד שמח לשמוע חוות דעתכם בזה.
יישר כוח גדול על האפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות, השם יתברך יברך אתכם בכל מעשיכם ובכל משלח  ידכם.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך

יום א' לס' אמור ט' אייר  ה'תש"פ

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אודות שאלתך אם יש איזה קפידה לא להשתמש בנוסחאות התפילה של החגים והימים נוראים, בתפילות שבאמצע השנה. התשובה היא, שבוודאי יש בזה קפידה, וכן קיבלתי ממוהרא"ש זי"ע (וכן ידוע מהרבה צדיקים) שיש בזה קפידה גדולה, כי כל זמן של השנה יש לה הנוסח המיוחד שלה, שבת יש לה הנוסח שלה, ויום טוב יש לו הנוסח שלו, וראש השנה ויום הכיפורים יש להם הנוסח שלהם, וכל זמן יש לו נוסח ותנועה מיוחד שלהם, והיה קפידה גדולה אצל הצדיקים לא לערב הנוסחאות מזמן אחד לשני, כי זה מבלבל הארת הזמן, וגם לפעמים גורם התעוררות הדינים חס ושלום, כי אם יתחיל אדם לנגן נוסח התפילה של הימים נוראים באמצע השנה, הרי זה מעורר מדת הדין, כי בשמים מסתכלים ושואלים, מי זה עכשיו מנגן הנוסח של תפילת ערבית של ראש השנה באמצע השנה? מי זה שאומר פסוקי דזמרה עכשיו בנוסח של יום הכיפורים? בא ונבדוק מה מעשיו… וזה יכול לגרום התעוררות הדינים  והיזק גדול חס ושלום, ולכן צריכין לשמור מאד להשתמש עם הנוסח של אותו הזמן בזמנו דייקא, נוסח של חול בחול, נוסח של שבת בשבת, נוסח של יום טוב ביום טוב, ונוסח של ימים נוראים בימים שלהם, ולא לערב מנוסח אחד לשני, ואז כל דבר על מקומו יבא לשלום.

ועליך לדעת, שהנוסחאות של הימים נוראים הם דברים עליונים מאד, ומעוררים רחמי שמים מרובים, ועל כן צריכין לדקדק בהם כפי היכולת, ולקחת בעל תפילה הבקי בהם ויודע את הנוסח שלהם, כי ממשיכים על ידיהם השפעות קדושות, אבל לאידך גיסא, צריכין גם לדקדק שלא לנגן אותם באמצע השנה, כי הם עושים רעש גדול בשמים, וכשהם שלא בזמנם יכולים לעורר דינים וגבורות חס ושלום, ושומר נפשו יזהר בזה. 

ופעם סיפר מוהרא"ש ז"ל, שהרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע היה בעל מנגן נפלא כידוע, וגם בפיוטים של הימים נוראים היה לו תנועות וניגונים נפלאים, והיה איש כפרי אחד שהיה רגיל לנסוע אליו, והיה תמיד מתעורר בהתעוררות נפלאה במיוחד מן "ונתנה תוקף" שלו, כי היה להרה"ק הנ"ל תנועה נפלאה על זה, והנה האיש הנ"ל היה תמיד נכסף מאד שגם אשתו פעם תשמע "ונתנה תוקף" מרבו הקדוש, אבל היה מן הנמנע שגם היא תיסע עמו על ראש השנה או יום כיפורים, כי לא היה מי שישמור על הילדים, ולא היה באפשרי לקחת גם אותם עמהם.

פעם נסע הרה"ק מקאליב  זי"ע על המדינה באמצע החורף לקבץ מעות לצדקה לעניים כדרכו בקודש, ועבר בכפר הנ"ל שגר בו החסיד שלו, והגיע לביתו, וביקש ממנו תרומה לצדקה, אז בא על דעת החסיד, שעכשיו יש לו הזדמנות פז שאשתו תוכל לשמוע "ונתנה תוקף", ושאל את רבו הקדוש, כמה כסף אתם מקבצים בדרך כלל בכל הגלילות האלו? ענה ואמר לו הרה"ק מקאליב, סכום גדול מסוים שהיה דרכו לקבל מנסיעה כזאת, ענה ואמר לו החסיד, רבי, אין לכם מה לטרוח לנסוע על המדינה בתוקף שלג וקור כזה, אני מוכן לתת לכם כל הסכום, אבל רק בתנאי שתשירו "ונתנה תוקף" עכשיו בביתי בשביל אנשי הבית, וכך תזכה גם אשתי לשמוע פעם הניגון הנפלא שלכם מן הימים הנוראים, ענה ואמר לו רבו, תן לי קצת זמן לחשוב על זה, ומחר אתן לך תשובה, וילן שם הלילה.

ויהי ממחרת, בא החסיד לשמוע החלטת רבו, וענה ואמר לו הרה"ק הנ"ל, שאינו מסכים בשום פנים ואופן לעשות את זה, וגילה טעמו, שהרי בשעה שאומרים "ונתנה תוקף" בראש השנה ויום הכיפורים, מתעוררים כל הפמליה של מעלה ביראה ורעש גדול, ובפרט כשאומרים התיבות "ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו, הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין וכו'", והנה עכשיו באמצע החורף אני אתחיל להגיד "ונתנה תוקף", ופתאום יהיה נעשה רעש גדול בשמים, וישאלו מה זה ועל מה זה? ויאמרו, "איישיק (כך קרא את עצמו), היה צריך כמה רייניש (מטבע הידוע אז) של כסף, ולכן הרעיש כל הפמליה של מעלה בשביל זה!"… איני מוכן להרעיש כל הפמליה של מעלה בשביל כמה רייניש… וקם ונסע לדרכו.

הרי רואים את גודל כוחן של נוסחאות התפילה בזמנם, ואשרי המדקדק בהם כראוי, נוסח של חול בחול, של שבת בשבת, של יום טוב ביום טוב, של ימים נוראים בימים שלהם, ואז חיים ושלום וכל טוב סלה.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן