יש לי הרבה ניסיונות בשמירת עיניים, תוכלו לחזק אותי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

לכבוד הרב הצדיק שליט"א. קשה לי בשמירת העיניים. בזמן האחרון היו לי ניסיונות בשמירת העיניים בכפל כפליים. אני גר בעיר שהיא אינה של ערליכער אידן… [יהודים יראי שמים] וכל הליכה שלי ברחוב היא ניסיון. תהיטלה לקל אלף אלפי פעמים אני ברוב הפעמים מצליח להתגבר, אני מדבר ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותי מראיות אסורות, אבל מאוד קשה לי. אולי תוכלו לחזק אותי קצת בענין הזה.
אני מאוד משתוקק לראות זיו פני קדשיכם, אבל יש לי מניעות מההורים וכו', השם יתברך יעזור ואזכה בוודאי להיות אצלכם.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ו' ערב שבת קודש לסדר עקב טו"ב מנחם אב תש"פ.

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קבלתי מכתבך.

אודות שאלתך בעניין שמירת עינים, ואתה כותב שיש לך אלף אלפי נסיונות וברב הפעמים אתה מצליח להתגבר, תדע ידידי, שאי אפשר לך לתאר בשכל אנושי כלל איזה רעש אתה גורם בשמים בשעה שאתה מתגבר לא לסור אחרי ראות עיניך, אתה פשוט מקיים בכל פעם מצוות לא תעשה מדאורייתא של "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" וראוי לך להגיד בכל פעם בפה מלא "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, הריני מוכן ומזמן לקיים מצוות לא תעשה של "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ליחד שם י"ה בו"ה, ביחודא שלים בשם כל ישראל" ועליך לרקוד אפילו באמצע הרחוב, בינך לבין קונך בשקט, שזכית להתגבר על יצרך, ועליך לתן שבח והודיה אל השם יתברך שעזר לך בזה, ואם תרגיל עצמך בכך, תראה שזה יהיה סיפור אחר לגמרי, ולא תצטרך כל כך להלחם עם יצרך בכל פעם, אלא תתחיל לראות אלוקות מכל דבר, כי הבעל מאד מפחד מזה, שבן אדם לוקח את הנסיונות שהוא ממציא לו, ומהפך אותן לדבקות אל השם יתברך, ולכן תמשיך בדרכך בקודש, להיות חזק מאד ולברח מנסיונות, ואז תראה שבמשך הזמן תהיה בן אדם אחר לגמרי.

פעם היה איש אחד מאנשי שלומנו שהיה הולך ברחוב ושמעו איך שהוא חוזר ואומר לעצמו כמה וכמה פעמים "פירושים על התורה, פירושים על התורה", ולא ידעו בכלל מה הוא אומר, וחשבו שסתם מדבר אל עצמו, עד שפעם אחת שאל אותו אחד, מה זה שאתה חוזר ואומר לעצמך בכל פעם "פירושים על התורה, פרושים על התורה"? ענה ואמר לו בתמימות, הרי רבנו ז"ל אומר בספר המידות (אות נאוף סי' י"ט), מי שאין מסתכל על נשים, זוכה שזרעו יחברו פרושים על התורה, ולכן בכל פעם שאני הולך ברחוב, ויש לי ניסיון להסתכל על נשים, מיד אני עושה חשבון לעצמי, הלא אם לא אסתכל, אזכה לילדים שיחברו פרושים על התורה, הלא בוודאי זה כדאי וכדאי, שעל ידי השקעה קטנה אזכה להרוויח דבר נפלא כזה, ילדים שיחברו פרושים על התורה! וזה עוזר לי להתגבר על יצרי… ודברי פי חכם חן.

על כן ידידי היקר, אל תתפעל כלל מכל הניסיונות שיש לך בדבר זה, זכור תזכור אשר "ניסיון" הוא מלשון נס והרמה, וכמו שכתוב (ישעיה מט כב) ואל עמים ארים נסי, ובכל פעם שאתה בא לידי ניסיון, זה כדי להרים אותך ולהביא אותך למדרגה יותר גבוהה, ולכן אל תיחלש דעתך כלל, אלא תתגבר בכח גדול ובשמחה רבה, והשם יתברך יהיה בעזרך שתזכה לכבש את יצרך, ולראות אלוקותו יתברך מכל דבר, ויאירו עיניך באור השכינה הקדושה מעתה ועד עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן