בגלל ניהול לא נכון של אבא שלי, העסק קרס והגענו לחובות בסך מיליון שקל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

מאת סער:
למוהרא"ש שלום, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח לכבודו רפואה שלמה במהרה.
המשפחה שלנו נקלעה לחובות לא פשוטים בכלל. עד לפני כמה חודשים אבא שלי היה עצמאי, ובגלל ניהול לא נכון, קרה שהגענו לחובות אדירים בסך מיליון ש"ח, הכוללים חובות למשכנתא, הוצאות לפעול, בעלי חנויות, מוסדות, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד. אבא הפסיק להיות עצמאי ועכשיו הוא ואמא עובדים כשכירים, וגם אחי עוזר במשכורת שהוא מקבל. אני השתחררתי מהצבא לפני כמה חודשים, ועכשיו אני עובד באופן זמני בגינון יחד עם דוד שלי, עד שבעזרת השם אמצא משהו קבוע.
לפני כשנתיים התחלנו לשמור שבת, אך עדיין יש לנו נפילות ועליות. אני ואחי זכינו בחסדי השם להתקרב בזמן האחרון לרבנו, ללמוד בספריו ולהתחיל לקיים את עצותיו. אני פונה לרב כדי לקבל עצות וכיוון לפתרון בעיית החובות, ובנוסף אשמח מאוד אם הרב יתפלל עבורנו שנזכה להתקרב להשם ולצדיקים וללכת בדרך האמת תמיד. תודה רבה לרב על זמנו היקר.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך י' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל סער נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אשריך ואשרי חלקך שזכית להתקרב אל רביז"ל, אשר אין ערוך לזה, ואתה צריך מאד מאד לשמוח בזה שזכית להתקרב אל רביז"ל, כי הוא פותח לנו את העיניים לראות ולהרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ופותח לנו את הלב לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו.

בוודאי הבעיה של החובות היא בעיה רצינית מאד וכו' וכו', עם כל זאת אף פעם אסור להתייאש כי מכל צרה יכולים לצאת אם מקבלים על עצמם על כל פנים מהיום והלאה לא להכנס בחובות עצומים, כי רביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל, ואמר (שיחות הר"ן סימן קכ"ב) שטוב להיות יותר טוב בעל חוב לעצמו מאשר להיות בעל חוב לאחרים, היינו שלא יכנס האדם בעסקים יותר מהכוחות שלו, כדי שלא יכשל ויפול בחובות גדולים, ויסתבך בסיבוכים וכו' וכו'.

אסור להתייאש בשום פנים ואופן, ואסור להכנס בשום לחץ וכו', כי מכל סבך יכולים לצאת אם רק לוקחים את עצמם בידים, ומקבלים על עצמם מהיום והלאה אני לא מסתבך יותר בחובות, וחוזרים בתשובה אמיתית אליו יתברך, ומקבלים על עצמם לשמור את השבת במסירות נפש הכי גדולה, כי השבת מעשרת גם בגשמיות, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי".

אתה צריך לדעת שבעל תשובה מאד מאד חשוב בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה, שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו, בשביל זה הוא מסית את כל אדם מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות? כי הוא יודע שמי שחוזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא, אין רשות למלאך המוות ליגע בו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה, ולא בחינם שהס"מ בא בכל פעם אל בעל תשובה ומכניס בו חלישות הדעת וכו', עד שיש לו עליות וירידות בתשובה שלו, וכאילו לא צריכים אותו בשמים וכו', ובאמת מובא בזוהר (חיי שרה קכ"ט.) זכאין אינון מאריהון דתשובה, דהא בשעתא חדא, ביומא חדא, ברגעא חדא, קריבין לגבי קודשא בריך הוא, מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים גמורים, דאתקריבו גבי קודשא בריך הוא בכמה שנין; [אשרי אלו שחוזרים בתשובה שבשעה אחת וביום אחד וברגע אחת הם מתקרבים להקדוש ברוך הוא, בצורה כזו מה שצדיקים גמורים התקרבו להקדוש ברוך הוא, בכמה שנים, כל כך חשוב בעל תשובה אצל הקדוש ברוך הוא].

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן