האם אפשר ללמוד בספר 'מורה נבוכים'? ומאיזה גיל אפשר להתחיל ללמוד קבלה?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

מאת יהודה:
לכבוד הרב.
א. שמעתי שכאשר הרמב"ם כתב את ספרו 'מורה נבוכים' יצאו עליו תיגר, ויצאו בחרם על מי שלומד פילוסופיה. האם חרם זה עדיין קיים?
ב. מאיזה גיל הרב ממליץ ללמוד קבלה? שמעתי כמה דעות בעניין, אך ברצוני לשמוע מה דעתו של הרב.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר קדושים כ"ד ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יהודה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הרמב"ם כתב את הספר "מורה נבוכים" לדורו, שאז היו המון תועים באמונות כוזביות, והלכו אחר הפילוסופיה הארורה שלא יוצא מזה שום דבר, רק עובדים על בני אדם, ולכן חיבר להם את הספר "מורה נבוכים", אבל בדורות האחרונים תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי המגיד הורו לא ללמוד בספר הזה, כי הוא מביא שם הרבה קושיות של האפיקורסים והוא מתרץ את זה, ומחמת שבני אדם לא מבינים את התירוצים אזי נשארים עם הקושיות, וכן רביז"ל הזהירנו מאד מאד (חיי מוהר"ן סימן ת"ח וסימן ת"ט) לא ללמוד בספר "מורה נבוכים", כי זה מבלבל את האדם, והוא נשאר מלא קושיות וכו', ולכן הכי טוב לא ללמוד בספר הזה כי זה סתם מבלבל את האדם.

 וידוע איך שרביז"ל שם את הדגש העיקר על אמונה פשוטה בלי שום חקירות וכו' שסתם מבלבלת את דעת האדם, ובני אדם יש להם הבנה שטחית וכו' וכל קושיה שרק נכנסים בה וכו' את התירוץ הוא לא מבין, ואזי נשאר בספיקות וקושיות, שזה אבי אבות הטומאה, כי כל הרהור רע נגדו יתברך, זה הפגם הכי גדול, והכפירות והאפיקורסות הן הן הנ' שערי טומאה.

בענין לימוד קבלה וכו', מגיל בר מצוה יכולים כבר להרגיל את הבנים לגרוס בזוהר ותיקונים, שזה מטהר את הנפש, ומתחילים לקבל מושגים ברוחניות, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת הזוהר והתיקונים, ואמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע, שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך. וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, והרב הקדוש מקאמרנא זי"ע אמר אם יצייתו אותי הייתי מעורר ילדים כבר בגיל תשע שיגרסו בזוהר ותיקונים מרוב הכפירות והאפיקורסות שיש בעולם, כי הלימוד בזוהר מציל את האדם מכל מיני כפירות ואפיקורסות.

כשאדם מילא את עצמו עם ש"ס ועם ד' חלקי שולחן ערוך, יכול להתחיל ללמוד את ספרי הרמ"ק זי"ע, כגון ספרי "אלימה" ו"פרדס רימונים" וכו', שזה יתן לו מושגים מה זה ספירות ועולמות וכו', ואחר כך כשיהיו לו את ההקדמות האלו הוא יכול ללמוד קבלה, אבל הכל בצנעה ובצניעות וכו', ועיקר הלימוד צריך להיות להכיר את הבורא יתברך שמו ולהתקרב אליו יותר ויותר, וכמובן אם לומדים בספרי חסידות מבינים יותר ויותר את ספרי הקבלה.

ועל כולם מי שיש לו את ההקדמות של רביז"ל, הוא יכול בקלות להבין את כל ספרי הקבלה, כמובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות תפילין הלכה ה' אות ל"ח) כי על פי הדברים האלה (היינו על פי דברי רביז"ל) והיוצא בהם המבוארים בדברינו, תוכל לעשות לך דרך להבין מעט מזעיר בדרכי הקבלה של הזוהר הקדוש והאריז"ל להוציא מהם דרכים ועצות למעשה, על פי הקדמות נוראות ועצות אמיתיות של דברי תורתו של רביז"ל, שכל תורה ותורה וכל מעשה ומעשה היא פותחת שערים רבים של השגת אלקות, שעל ידי זה יכולין להבין גם כל דרכי הקבלה. אם תזכה לשקוד על תורתו הקדושה יום יום בשקידה רבה; עיין שם.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן