<p class="meta-jt" >אשיב לאיש:</p> <br/>החרדים אינם זוכרים את החיילים שנהרגו?

שאלה: לכבוד מורינו הרב שליט"א, תהילה לאל חי אני בעל תשובה שנים רבות וזכיתי במתנת חנם להתחתן ולהקים בית חרדי ונאמן לה' ולתורתו, אבל יש לי שאלה אחת שמבלבלת אותי מדי פעם לפעם, ובפרט בימים אלו, ואולי כבוד הרב היה יכול לפתור לי את זה, והייתי מאד אסיר תודה לכם על זה. ידוע שקבעו כאן […]