שו"ת אשיב לאי"ש

שאלות ותשובות שנשאלו באתר "ברסלב שלי" ונענו ע"י מו"ר הרה"צ ' יצחק לעזער שליט"א

בחו"ל, שיש שתי שבועות פרשת נשא, מתי מתחילים להעביר את הסדרא? מותר להתפלל באידיש במילים 'וצבא השמים לך משתחווים'?

שאלה: חיים ברכה ושלום אל מעלת כבוד מורינו ורבינו הצדיק שליט"א, מתחילה רציתי להודות על השיעורים הנפלאים שאנו זוכים לשמוע...

Read more
Page 3 of 7 1 2 3 4 7
דילוג לתוכן