אבקש שתתפללו שבעלי יזכה גם השנה להיות ראש השנה באומן

שאלה:

לכ"ק הרב הצדיק שלום וברכה. זכינו בזכויות גדולות שבעלי שיחי' נוסע כל שנה בראש השנה לרבינו ז"ל כבר במשך 17 שנה ב"ה. וקשה לי מאוד לדמיין מציאות שבעלי שיחי' לא יסע לצדיק השנה עם כל ההגבלות והמציאות שנכפה עלינו בעקבות הוירוס. אבקש מהצדיק שיתפלל שהדרכים יפתחו, וכל מי שחפץ להגיע לצדיק על ראש השנה יזכה להגיע בקלות, בפרט בעלי היקר ובני הגדולים, ונקבל מרבינו הקדוש את התיקונים והישועות שתלויות בו, שכל ההפחדות וההגבלות יוסרו ונזכה לישועה גדולה בענין זה, ונזכה להדבק בצדיק כל ימי חיינו. ולהאיר את אור רבינו ז'ל בכל העולם כולו.  תודה רבה.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ד' לסדר כי תבא [לאומין] י"ג אלול חודשד הרחמים והסליחות תש"פ.

שלום רב אל … תחיה.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אשריך ואשרי חלקיך שזהו עיקר התפילה והדאגה שלך בימים אלו, שיגיעו בעלך עם בנייך אל רבנו ז"ל על ראש השנה, כמותך ירבו בישראל, ויעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות הרצונות והתפילות שלך יזכו להגיע לשלום בתוך כל נשמות ישראל ולחזור לשלום ולפעול שנה טובה ומבורכת בכל העניינים.

והלוואי היו כל נשות ישראל לומדים ממך לעודד ולאמץ את בעליהן (ואת ילדיהן) לנסוע לרבנו ז"ל על ראש השנה והיו שולחות אותם בשמחה רבה ובסבר פנים יפות, ועוזרות להם בכל התחומים לעשות הנסיעה יותר קלה ויותר נוחה, כי היא לא נסיעה קלה בכלל, וגם התנאים שם אינם נוחים בכלל והגברים נוסעים במסירות נפש, ואם הנשים נותנות גב ותמיכה לבעליהן על הנסיעה ועוזרות בכל מיני דרכים להקל מעליהם הנסיעה, זה נותן חשק וכוח אחרת לגמרי לגברים לנסוע ולפעול שם את כל מה שצריכין, מה שאין כן כשנסיעה היא עם מריבות וסכסוכים בבית, ואפילו אם לבסוף נוסעים הוא מתוך לחצים ומתחים והרגשות לא טובים, אזי זה נותן טעם מר לכל הנסיעה והגברים צריכים ללחום כל הזמן עם הרגשות שליליות אלו, וזה מפריע הרבה לקדושת הימים האלו.

על כן אשריך שאת תומכת בבעלך ובילדיך לנסוע לרבנו ז"ל על ראש השנה, ותדעי לך שזה נחשבת כמו שנסעת בעצמך ממש, כי חכמינו הקדושים קבעו  ואמרו (ברכות כג ע"א) אשתו כגופו, ולכן תהיי שמחה ועליזה כל הראש השנה שבעליך וילדיך נמצאים שמה, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו להגיע לשלום ולחזור לשלום ולפעול שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך וברכת כתיבה וחתימה טובה.

דילוג לתוכן