אני מאד מבולבל: במה עלי ללמוד? כמה עלי ללמוד?

שאלה:

לכבוד הרב הצדיק שליט"א. אני מגיע מרקע ליטאי, וברוך השם כבר כמה וכמה שנים זכיתי לדעת מרבינו ז"ל וללכת עם תורותיו הק'. וגם זיכני השי"ת לשאוב הרבה דעת משיחותיו של מוהרא"ש זי"ע. הייתי רוצה להתייעץ עם הרב בעניין סדר דרך הלימוד, מצד אחד אני רואה כמה שמוהרא"ש עורר לקיים את דברי רבינו ז"ל לטייל בכל חלקי התורה הקדושה, ובכלל זה להיות חזק בלימוד ח"י פרקים משניות בכל יום, ומצד שני מביא רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה נד, ענין ההסתפקות במועט גם בלימוד התורה, וכן מביא מוהרנ"ת ז"ל בקיצור ליקוטי מוהר"ן שלפעמים מרוב רצון ללמוד הרבה אדם מתבלבל. ואני ממש מרגיש זאת בעצמי.

עוד שרצוני לשאול, לפעמים אני עוסק בלימוד מסוים, למשל משניות, ואחר רבע שעה מתחשק לי לעבור ללימוד אחר. ויוצא שהשיעורים לא מסודרים, יום אחד יותר הלכה, יום אחד יותר גמרא, יום אחד יותר ספרי רבינו, האם זה בסדר? ואדם שמרגיש שח"י פרקים משניות זה הרבה בשבילו – האם חייב לדחוק את עצמו לזה? ועד כמה חייב אדם להכריח את עצמו בשאר השיעורים? תודה רבה מראש.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ד' לסדר נח, ג' מרחשוון תשפ"א.

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אשריך שזכית לדעת מרבנו ז"ל ומעצותיו הקדושים, רבנו ז"ל רצה מאד שדבריו יכנסו אצל הליטאים דייקא, וכמו שפעם אמר "רָצִיתִי שֶׁהָעִנְיָן שֶׁלִּי יִתְפַּשֵּׁט בְּלִבּוֹת אֲנָשִׁים [הַמַּתְמִידִים בַּעֲבוֹדָתָם] כִּיהוּדֵי לִיטָא". "אִיךְ הָאבּ גִיוָואלְט מַיין זַאךְ זָאל זַאךְ לֵייגְן אוֹיף לִיטְבִישֶׁע הֶערְצֶער", כי הליטאים יש להם מדת ההתמדה וגם מדת העקשנות, וכשמשתמשים בזה בקדושה לעבודת השם יתברך זה מעלה גדולה מאד, על כן תחיה עצמך מאד שזכית להתוודע מרבנו ז"ל, ועל ידי שתתמיד בספריו הקדושים ותתעקש לקיים עצותיו הקדושים, תזכה לדברים יפים מאד.

אודות סדר דרך הלימוד שיש לך בלבולים וספיקות וכו', הכי טוב לקבוע לעצמך מבחר גדול בכל לימודי תורה הקדושה, ותלמד בכל יום מהם, קצת או הרבה כפי העת והפנאי, כי כשיש לאדם מבחר גדול זה נותן לו חשק גדול, בדיוק כמו אדם שיש לו דיאטה, שאם יקבל על עצמו לאכול רק מאכל  מסוים כדי להרזות, סוף כל סוף זה ימאס לו  ויעזוב את כל הדיאטה, מה שאין כן אם יש לו מבחר של מאכלים, ואוכל מכל דבר קצת, זו היא דיאטה טוב ותחזיק זמן רב, על כן תקבע לעצמך שיעורים בכל חלקי התורה, ותלמד בכל פעם בכל לימוד כמה שאתה יכול לפי העת והזמן, ואז תראה שבמשך הזמן תזכה לטייל בכל התורה כולה.

ומוהרא"ש זי"ע סידר לנו חמש עשרה שיעורים שהם כלל כל חלקי התורה, וכשאדם מטייל בהם תמיד יזכה להגיע אל כל מקומות התורה, ואפרט אותם לפניך כדי שתוכל לעשות לעצמך מבחר ודיאטה (רוחני) טוב כדי להשביע את נפשך.

א) שנים מקרא ואחד תרגום (גם עם פירש רש"י) – ללמוד בכל יום מפרשת השבוע, זה יהיה חוק קבוע אצל האדם, היינו ללמוד בכל יום מימות השבוע קצת מפרשת השבוע, ביום ראשון מראשון עד שני, ביום שני משני עד שלישי וכו', עד שיסיים כל הפרשה ביום ששי שנים מקרא ואחד תרגום (עם פירש"י), ותדע שאצל מוהרא"ש זה היה דבר קבוע חוק ולא יעבור, ותמיד היה מדבר מזה ברבים וביחידות, וזיכה אלפים ורבבות להשלים פרשיותיהם עם הצבור.

ב) שיעור בתנ"ך – ללמוד כסדרן מתחילת ספר יהושע עד סוף ספר דברי הימים.

ג) שיעור משניות כסדרן – בוודאי היה מוהרא"ש  תמיד מעורר על לימוד ח"י פרקים משניות שאין למעלה מזה, והיה מקפיד מאד מאד על הבחורים שיסיימו ח"י פרקים חוק ולא יעבור, וכן כל מי שיכול להחזיק בזה תמיד אשרי לו ואשרי חלקו, אבל לכל הפחות לא יפחות מפרק אחד או שתים משניות בכל יום.

ד) שיעור בגמרא בבלי בכל יום, מוהרא"ש היה תמיד מעורר על לימוד דף היומי, (מחוץ מכל סדר אחר שיש לאדם בגמרא בעיון כמו בכולל או בישיבה וכו') כי כשיש לאדם קביעות עצום לא להחסיר יום בלי דף גמרא, זה מגין עליו מכל רע ומביא עליו שפע גדול.

ה) שיעור בתלמוד ירושלמי, גם על זה היה מוהרא"ש מעורר ללמוד את הדף יומי בירושלמי שהכניסו (חסידי גור) בעולם, כי בדרך זה אדם זוכה לסיים בתוך כמה שנים את כל התלמוד ירושלמי, וזה מאירת עינים ממש.

ו) לימוד תוספתא, לימוד זה הכניס מוהרא"ש זי"ע בעולם, ללמוד בכל יום פרק תוספתא ועל ידי זה מסיימים בכל י"ד חדשים את כל התוספתא, ומוהרא"ש היה קורא שלוש לימודים אלו "בנין בית" כי בי"ת ראשי תיבות ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא, ומי אינו רוצה לבנות בית לעצמו? שיהיה לו "בית נצחי" בעולם העליון, ואז אשרי לו בזה ובבא ולנצח נצחים.

ז) שיעור במדרש רבה בכל יום, בזה אפשר ללמוד כסדרן פעם אחד עד שיסיים את כל המדרש רבה, ואחר כך אפשר ללמוד בכל שבוע מפרשת השבוע, כל אחד כפי חשקו ורצונו.

ח) מדרש תנחומא (גם באותו דרך) – מוהרא"ש היה מעורר במיוחד על שני מדרשים אלו כי הם כוללים רוב המדרשים של התורה, ובוודאי יש עוד המון מדרשים נוספים שאפשר לכל לטייל בהם כפי חפצו ורצונו.

ט) רמב"ם – ללמוד שיעור בספר יד החזקה להרמב"ם  בכל יום כסדרן, כי בהם נכללים כל ההלכות של כל התורה כולה.

י) טור – ללמוד שיעור בטור כסדרן עד שיסיים את כל הארבע טורים.

יא) שולחן ערוך – מחבר ורמ"א כסדרן, ללמוד מתחילת האורח חיים עד סוף החושן משפט, שעל זה הקפיד רביז"ל מאד חוק  ולא יעבור שילמד אדם שיעור בפוסק ובשולחן ערוך כל יום (שיחות הר"ן סי'  קפ"ה).

י"ב) זוהר הקדוש – לקבוע לעצמו שיעור בכל יום בזוהר הקדוש, וגם בזה אפשר ללמוד כסדרן פעם אחת ולעשות סיום, ואחר כך יכולים ללמוד כפי סדר הפרשיות.

י"ג) תיקוני זוהר – ללמוד שיעור בתיקוני זוהר בכל יום שזה כמו כביסה לנשמה כמאמר הצדיקים, ורביז"ל שיבח מאד לימוד תיקוני זוהר (שיחות הר"ן סי' קכ"ח), ואשרי הזוכה ללמוד בכל יום לפחות דף אחד או יותר.

י"ד) ליקוטי  מוהר"ן – ללמוד בכל יום שיעור בליקוטי מוהר"ן שבזה תלוי כל ההתקרבות לרביז"ל, כי בלי לדעת את דברי רביז"ל איך אפשר להיות מקורב אליו? וכל מה שאדם מתמיד בספרי רביז"ל כן הוא יותר מקורב אל רביז"ל ומרגיש טעם אחר בכל ההתקרבות שלו.

ט"ו) ליקוטי הלכות – ללמוד בכל יום שיעור בדברי מוהרנ"ת ז"ל בליקוטי הלכות כסדרן, כי מוהרנ"ת מגלה לנו העצות שיש בדברי רביז"ל לעובדא ולמעשה, ואשרי ההוגה בדבריו בכל עת.

אלו הם החמש עשרה שיעורים שקבע לנו מוהרא"ש זי"ע, ומוהרא"ש היה רגיל לומר בדרך צחות שאלו הם ה"חומש ומעשר" שלנו, אבל אסור להיות נבהל להון יותר מדי בתחילה כדי ללמוד את הכל, כי לא כל אחד מסוגל לעשות את הכל ובפרט בתחילת התקרבותו, וזה יכול לגרום שלא יעשה כלום חס ושלום, רק לבחור ישיבה שיש לו הרבה זמן, או לאברך שיושב רוב היום בכולל יש אפשרות לעשות את כל השיעורים אם יתמיד בלימודו, העיקר שישמור על הזמן בשמירה מעולה, ואז יראה שיש זמן לכל ויצליח מאד בכל דבר.

הארכתי קצת מעוצם תשוקתך לזכות להתמדת התורה, והקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה לאהבת התורה ויראת שמים באמת.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן