אשתי לא מסכימה שאסע השנה לאומן בגלל הווירוס

שאלה:

לכבוד מורנו ורבנו שליט"א. בעניין נסיעה לאומן לימי ראש השנה הבא עלינו לטובה, לצערי הרב אשתי לא מוכנה שאסע בטענה שזה מאד מצער אותה והיא חוששת מה יקרה לי שם, שמא אדבק ואצטרך בידוד שם באוקראינה תקופה ממושכת, בנוסף היא הדגישה שגם אם אחזור לארץ בריא – אצטרך בדוד 14 ימים לפי החוק כאן ולא אוכל להתפלל במניין בימי החגים יום כפור וחג סוכות, היא לא רוצה שאהיה מנותק ממנה ומביתי כל כך הרבה ימים בפרט בחגים ושלא אבטל מצוות סכה. והוסיפה שגם בעבודתי כמלמד בתלמוד תורה לא יקבלו היעדרות כה ממושכת הכוללת ימי בידוד.
נפשי בשאלתי, כי אני בצער מאד גדול מהמחשבה שלא אסע לרבנו לפחות פעם אחת בשנה, למרות שהציור שהיא מתארת מאד הגיוני שעלול לקרות. השאלה האם לוותר ולהישאר בארץ? או לכל הפחות להגיע ליבנאל לימי ראש השנה סמוך לציון מוהרא"ש זיע"א? עד כמה צער האישה מכריע מול החיוב לנסוע ראש השנה לרבנו?
אשמח לקבל תשובה שגם מתייחסת לאשתי ואראה לה תשובה זו.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' לסדר שופטים כ"ח מנחם אב תש"פ.

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי …. נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

בענין שאלתך אודות הנסיעה לציון רבנו ז"ל בעיר אומן על ראש השנה, ואתה חושש מהידבקות הווירוס חס ושלום וכו', מה אומר לך ידידי, רבנו ז"ל כבר אמר, שכל המאמין בי, יהיה אצלי על ראש השנה, איש בל יעדר, אנחנו צריכין לבטל הדעת שלנו, ולסמוך על דברי הצדיקים שהם דברי ה', כל זמן שהגבולות פתוחות, ויש יכולת לנסוע, עלינו לעשות את שלנו, ולא לדאוג חששות יתרות מה יהיה ואיך יהיה, תהילה לאל חי זכינו להיות אצל רבנו ז"ל בשנה שעברה, מי יודע מאיזה מחלות ואסונות רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן ניצלנו על ידי שהיינו אצל רבנו ז"ל על ראש השנה, רבנו ז"ל הוא הרופא הגדול והעורך דין הגדול, ומי שזוכה להיות אצל רבנו ז"ל על ראש השנה, עליו להיות בשמחה ולרקוד כל השנה, עלינו לזכור שיחת רבנו ז"ל "כבר השגחתי ודאגתי להוצאות הנסיעה של אנשי שלומנו הבאים אלי לראש השנה, וגם על הוצאות הנסיעה חזרה", מה אתה חושב ידידי, שרבנו ז"ל כיוון רק על הוצאות של כסף? רבנו ז"ל כיוון על הכל, שהוא דואג לנו לכל פרטי נסיעה הלוך וחזור, ולכן למה לנו לדאוג ולחשוש ולדמיין, יותר טוב להשליך יהבינו על השם יתברך, ובעזרתו יתברך הכל יהיה על נכון.

ועל כן עליך להסביר לאשתך תחיה שהנסיעה לרבינו ז"ל על ראש השנה הוא לטובת כולכם, ולא מפסידים כלום רק מרוויחים ומרוויחים בלי שיעור, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו להגיע לרבנו ז"ל על ראש השנה לחיים ולשלום ולפעול שנה טובה ומבורכת שנת גאולה וישועה.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן