האם להתחסן נגד נגיף הקורונה?

שאלה:

שלום וברכה למו"ר הרה"צ שליט"א,
לאחרונה מצאו חיסון נגד ה"קורונה", וקופות החולים החלו לחסן את כולם, וגם לנו הוצע על ידי קופת החולים להתחסן. אציין שכולנו כבר חלינו בוירוס וב"ה התרפאנו, רצינו לשאול את דעתכם, האם עלינו בכל זאת להתחסן?
תודה רבה על שאתם מורידים עצמכם אלינו ומלמדים אותנו דעת נכונה וישרה.

תשובה:

עזרת השם יתברך יום ו' עש"ק לסדר בשלח שבת שירה ט"ז תשפ"א.

שלום רב אל … שיחיו נצח.

לנכון קיבלתי מכתבכם עם השאלה אם כדאי להתחסן נגד הנגיף, בודאי כדאי, ומקיימים בזה (דברים ד טו) ונשמרתם מאד לנפשותיכם, וכבר ידוע איך בזמן רביז"ל התגלה חיסון נגד אבעבועות והזהיר רביז"ל להתחסן, וכמובא בספר אבני"ה ברזל אות לז ‏"רבינו זצוק"ל אמר שצריכין לכל ילד להעמיד פאקין [חיסון אבעבועות] קודם רבע שנה. ווארום אויב ניט [שאם לא] הוא כמו שופך דמים, אפילו אם דרים הרחק מהעיר, וליסע אפילו בזמן שהקור גדול, להעמיד פאקין קודם רבע שנה", והשם יתברך ישמור כל נשמות ישראל מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות ומשמחות תמיד.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך.

דילוג לתוכן