קיבלתי על עצמי הרבה למודים וזה מאד קשה לי

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב שליט"א. כבר לפני שנים זכיתי לחזור בתשובה, אמנם לפני כמה זמן הכרתי את הכתבים של רבי נחמן ז"ל ומוהרא"ש ומאז חיי השתנו ממש מהקצה אל הקצה, אני מרגיש שחזרתי בתשובה מחדש.

ראיתי הרבה מכתבים מהצדיק בנוגע ללמוד התורה, ולכן קבלתי על עצמי המון לימודים: הלימוד באוצר היומי (שכולל את תנ"ך, ירושלמי בבלי וכו'), שולחן ערוך בסדר של סיום פעם בשנה, ח"י פרקי משניות, חומש רש"י ותרגום על פרשת השבוע, תהלים מחולק לימי החדש, ותהלים מחולק לימות השבוע, דף היומי, תניא היומי, רמב"ם יומי, ועוד כל מיני לימודים שמשתנים לפי היום והזמן.
העניין הוא שאני מתחיל להרגיש עומס גדול, כל הלימודים לוקחים לי המון שעות ואני ממש לא יודע מה לעשות, כי אני מפחד להוריד לימודים ומצד שני זה מדי הרבה זמן וכח וזה מקשה בנושא של לימוד מקצוע או מציאת עבודה, ואני די מבולבל. אשמח לעצה והדרכה בנוגע לעבודת ה' ולימוד התורה הקדושה כי אני מרגיש שאני מאבד את שתי העולמות.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' לסדר ראה כ"א מנחם אב תש"פ.

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו לידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך אכן באיחור קצת ואיתך הסליחה.

בענין שאלתך להדרכה בסדר הלימוד, כי קבלת על עצמך הרבה לימודים ואתה מרגיש עומס גדול וכמעט שלא תקרוס חס ושלום, תדע ידידי, שרבנו ז"ל לימד אותנו לימוד חשוב ועיקרי מאד בלימוד התורה ובכל ההתקרבות אל השם יתברך בכלל, והוא הלימוד של "פן יהרסו" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ב וחלק ב' סי ה') ואומר רבנו ז"ל, שגם בענין ההתקרבות עצמו להשם יתברך, יש יצר הרע גדול, כלומר, שלפעמים ריבוי ההתלהבות חוץ מהמידה הוא מהיצר הרע, כי זהו בחינת "פן יהרסו" וכו', ועל כן בשעת מתן תורה, הזהיר השם יתברך למשה (שמות י"ט): "רד העד בעם פן יהרסו אל ה' לראות", כי ישראל היו אז במעלה גדולה, והוצרכו להזהירם מהיצר הרע שיש בהתקרבות להשם יתברך, עיין שם‏ כל זה בדברי רבנו ז"ל.

וההסבר בזה לעובדא ולמעשה הוא, שאף על פי שמצד אחד צריך להיות לאדם רצונות וכיסופים עצומים להתקרב אל השם יתברך, וללמוד כל התורה כולה וכו' וכו', אף על פי כן מצד שני עליו להכיר את כוחותיו ולא לקחת על עצמו דברים למעלה מהם, שאחר כך יגרום שבירת הכלים ולאבד את הכל רחמנא ליצלן, כי רצונות וכיסופים בוודאי צריכין על הכל, בלי סוף ובלי תכלית, אבל גם צריכין שמחה והתחזקות על כל פרט ופרט, ולהחיות עצמו עם כל נקודה ונקודה שזוכה לחטוף מיהדותו, ולא להיות שבור לרגע על שעדיין לא זכה להגיע לרום המעלות ולסיים כל התורה כולה וכו' כפי חפצו ורצונו, אבל היצר הרע ערמומי מאד ומסית את האדם לרצות רק את השלמות הכי גדולה, ולא להסתפק עם שום דבר פחות מזה, ובזה טומן רשת לרגליו לשבור אותו מיד שרואה שבלתי אפשר לקנות שלימות על רגל אחת, ומכניס בו ייאוש ודיכאון עד שעוזב עבודתו לגמרי רחמנא ליצלן.

לא כן מי שיש בו מידת ההתחזקות כראוי, אזי אינו נופל מפני שום דבר שבעולם, מצד אחד יש לו רצונות וכיסופים עצומים, וגם מבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה להגיע אל מה שרוצה להגיע, לטייל בכל חלקי התורה, ולהתפלל ולהתבודד הרבה עמו יתברך וכו' וכו', אבל מצד שני מחיה ומשמח את עצמו עם כל נקודה קטנה שזוכה לרכוש לעצמו, ויודע היטב שבלתי אפשר להשיג את הכל על רגל אחת, וחוגר עצמו עם סבלנות עצומה, ואינו נופל בדעתו מפני שום דבר שבעולם.

על כן ידידי היקר, עליך לסדר עצמך סדר בחיים ואז יהיה לך היכולת לעשות את הכל, תורה ותפילה ועסק פרנסה וכו' וכל אשר תשאלך נפשך, כי על ידי סדר בחיים יש זמן לכל, והברכה נכנסת לתוך הזמן, וזוכה לעשות דברים שלא היה חולם עליהם כלל מקודם, וכעין שאומרת הגמרא (ירושלמי ברכות לז ע"א) על חסידים ראשונים, שהיו שוהים שעה אחת לפני כל תפילה ושעה אחת אחר כל תפילה וגם מתפללים שעה אחת, ושואלת הגמרא, אם כן אימתי עוסקין בתורה ואימתי עוסקין במלאכתן? אבל על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן וברכה נתנה במלאכתן, עיין שם.

על כן ידידי, עליך לקבוע לעצמך שיעורים עיקריים בלימוד התורה בכל יום, שנים מקרא ואחד תרגום מפרשת השבוע, פרק משניות, ודף אחד גמרא, זה יהיה אצלך חק קבוע ולא יעבור, וכן לימוד הלכה בכל יום, ויותר מזה תוכל להוסיף לעצמך שיעורים פה ושם כפי העת והזמן, אבל הכל על דרך (אבות פרק ב משנה טז) לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה, שמצד אחד אל תקבל על עצמך יותר מדי, ומצד שני אל תתבטל ממנה כשיש לך עת זמן פנוי, וכן אמרו (מנחות צט ע"ב) דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן, וכשתתנהג בדרך כזה תזכה להספיק ללמוד הרבה ולא יהיה בדרך של עומס ומשא כבד.

וכן תראה לפרש שיחתך לפניו יתברך בכל יום אפילו לכמה דקות, כי עבודה זאת של התבודדות ושיחה בינו לבין קונו הוא המפתח להגיע לידי כל הטובות שבכל העולמות, וכלשונו הקדוש של רבנו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' קי"א), על ידי תפלה יכולין לבוא לכל, לכל טוב, לתורה ועבודה ולכל הקדושות ולכל העבודות ולכל הטובות שבכל העולמות, ואשרי מי שמרגיל עצמו בזה, ואז טוב לו בזה ובבא ולנצח נצחים.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן