תוכלו לכתוב לי תפילה להישמר מכל רע בעת ההפצה?

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.

כל החיות שלי הוא הפצת ספרי רבנו ז"ל בעולם, ואני עוסק בזה הרבה, ורציתי לבקש מכבודכם תפילה קצרה שאוכל לומר אותה בעת הילוכי להפיץ, שאהיה שמור מכל רע,  כי לא חסר ניסיונות בחוץ, וכן יש סכנת דרכים ה' ישמרנו ויצילנו, ואשמח מאד ואהיה אסיר תודה לכם עאם הייתם יכולים לזכות אותי עם תפילה קצרה כזו.

 תתברכו ממעון כל הברכות עם כל הישועות והשפעות טובות.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך, יום א' לסדר  וירא י"ד מרחשוון ה'תשפ"א 

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי היקר לי מאד … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלתי מכתבך עם בקשתך לאיזה תפילה קצרה שאתה יכול לומר בדרך צאתך להפיץ ספרי רביז"ל בין שכבות העם, כי אתה יודע שהיא עבודה קדושה ונוראה מאד, ויש לך חיות גדולה מזה, אבל מצד שני אתה רוצה להיות נשמר מהניסיונות השכיחות בחוץ ומהסתכלות אסורות, ומסכנת דרכים, ורצית תפילה קצרה שתוכל ללוות אותך לכל מקום.

תדע אהובי יקירי, שאין דבר למעלה מזה, להפיץ ספרי בין אחינו בני ישראל, כי בזה אתה עושה חסד אמיתי עם כל הבריות, ואתה עוסק בהצלת נפשות ממש, כי עדיין יש המון נשמות ישראל שטרם זכו לדעת מאור רביז"ל, והם מסתובבים בעולם התוהו בלי שום תכלית וכיוון בימי חייהם, ונפשם מרה ועגומה מאד, וכשאתה בא עם איזה ספר וקונטרס מספרי רביז"ל, נפחת בו חיים חדשים והצלת אותו ממש, ולכן אשריך ואשרי חלקיך שזהו עיקר העסק שלך, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתצליח בגדול, וגם פרנסה לא תחסר לך, ותהיה ממזכי הרבים המובטחים מפי חכמינו הקדושים (סוף מסכת יומא) שאין חטא בא על ידם.

הנה לפניך תפילה קצרה שתוכל לומר בצאתך להפיץ ספרי רביז"ל:

מודה אני לפניך אבי שבשמים על הזכות הגדול שהזמנת לידי להפיץ ספרים של דיבורי אמונה ויראת שמים בין נשמות ישראל, אנא שמור אותי מכל רע הן בנסיעתי בדרכים והן בהילוכי ברחובות עיר, שלא יארע לי שום רע ושום תקלה לא בגוף ולא בנפש, רק אהיה שמור מכל רע ברוחניות ובגשמיות ואזכה לראות אלקותך ואמיתת מציאתך בכל מקום, ותעזרני לזכות נשמות ישראל עם דיבורי אמונה ויראת שמים עד שכולם יחזרו בתשובה שלימה לפניך ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, אנא תקרב גאולתנו ופדות נפשנו ותביא לנו את משיח צדקנו בקרוב, אמן כן יהי רצון אמן ואמן.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.    

דילוג לתוכן