תספר להשם את כל הפחדים שלך ותראה שתהיה אדם אחר לגמרי

בעזרת השם יתברך יום ב' לסדר נח ראש חודש מרחשוון תשפ"א

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך ושמחתי מאד לשמוע הבשורה טובה, יעזור הקדוש ברוך הוא שאשתך תעבור את ההריון בקלות ובבריאות איתנה ותלד בשעה טובה ומוצלחת וולד בריא ושלם.

נא ונא לא להכניס בעצמך דאגות ופחדים של הבל, אנחנו תלויים בידו יתברך לבד, ואליו צריכין לכוון כל תקוותנו ותפילתנו, ולכן תרגיל עצמך לדבר הרבה אל השם יתברך ולפרש לפניו יתברך כל שיחתך בפרטי פרטיות, ותספר לו יתברך בדיוק כל הדאגות והפחדים שלך, ותבקש ממנו שיפיג אותם ושתתפטר מהם, ואז תראה שתהיה בן אדם אחר לגמרי, ותהיה מלא עם אמונה ובטחון ולא תדאג ותתפחד משום דבר כלל.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתרווה רוב נחת דקדושה מכל ילדיך ויוצאי חלציך וגם יתרחב לך בפרנסתך ונשמע ונתבשר בשורות טובות ומשמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך וחודש טוב ומבורך.

דילוג לתוכן